Ո՞րն է տարբերությունը Նավիեր-Սթոքսի հավասարումների և Ռեյնոլդսի տրանսպորտային թեորեմի միջև:


պատասխանել 1:

Նավի Սթոքսի հավասարումները ոչ այլ ինչ են, քան Նյուտոնի երկրորդ օրենքը (F = Ma), որը կիրառվում է հեղուկ փաթեթով:

(Երբեմն զանգվածի, թափի և էներգիայի պահպանման հավասարումները հավաքականորեն կոչվում են Նավիեր Սթոքս):

Ռեյնոլդսի տրանսպորտային հավաքածուն մաթեմատիկական արդյունք է, որը սահմանում է (ընդհանուր) նյութական ածանցման և տեղական ածանցյալների միջև փոխհարաբերությունները: Այն, ըստ էության, ընդհանրացված Լեյբնիզի ինտեգրալ կանոն է: