Ո՞րն է տարբերությունը էներգիայի ավելի բարձր մակարդակի և էներգիայի ցածր մակարդակի միջև:


պատասխանել 1:

Մի բան, որն ունի «էներգիայի ավելի բարձր մակարդակ» (ինչպես մանուշակագույն) ՝ համեմատած ավելի ցածր էներգիայի (ինչպես կարմիրի) նման շարժման հետ: Էներգիայի մակարդակում սա նշանակում է, որ ավելի բարձր հաճախականությամբ էներգիան շարժվում է շատ ավելի մեծ արագությամբ: Մանուշակագույն ատոմները շատ ավելի արագ են շարժվում, քան դրանց դիմաց եղած գույնը: Սկսելով կարմիրից մինչև մանուշակագույն, էներգիան ավելի արագ և արագ տատանում է: