Ո՞րն է տարբերությունը «J'essaye» - ի և "J'essaie" - ի ֆրանսերենում:


պատասխանել 1:

Երկու ձևերի միջև ոչ մի տարբերություն չկա, քանի որ ֆրանսիական բայերը, որոնք ավարտվում են inyer- ին, ներկայիս առաջին անձի մեջ կարող են կազմվել երկու ձևի:

Օրինակ `մեկ աշխատավարձ կամ վարձատրություն (վճարող) / j'essaie կամ j'essaye (Essayer)

Les բայեր en ~ ayer (comme balayer) peuvent conserver l'y dans toute la conjugaison կամ remplacer l'y par un i devant un muet.

Բայերի ցանկը ayer

BALAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - BAYER - ռելեեր - Remblayer - rentrayer - repayer - ressayer - s’effrayer - s’égayer - s’enrayer - s’essayer - s’étayer - se frayer - se payer - se rayer - se relayer - souspayer - Surpayer - Zezayer -