Ո՞րն է հաշվարկման տարբերությունը սահմանազատման և իրականացման միջև:


պատասխանել 1:

Հաշվապահական հաշվառման մեջ դրույթը նշանակում է, որ ֆինանսական հաշվետվություններում գրանցվում է իրադարձություն / գործարք, որում երկու կողմերի միջև տեղի է ունենում արժեքի փոխանցում ՝ անկախ այն բանից ՝ ընկերությունն անմիջապես ստացել է այդ իրադարձության համար գումարը, թե ոչ: Մի իրադարձություն փոխում է հաշվեկշռի ակտիվները, պարտավորությունները կամ բաժնեմասը:

Իրականացումը, մյուս կողմից, նշանակում է գործարքի համար իրական գումարներ ստանալ:

Որոշման համակարգում կանխիկ դրամը կարող է կամ չի կարող ստացվել ընկերության կողմից, բայց կանխիկ գումարը պետք է ստացվի իրականացման պահին կամ իրադարձությունը պետք է վերածվի կանխիկ գործարքի վերջնական լուծման: