Կարո՞ղ եք պարզ ձևով բացատրել հոմինինի, հոմինիդի և հոմինոիդների տարբերությունը:


պատասխանել 1:

Hominoids- ը բոլոր կապիկներն են `գիբոններ, շիմպանզեներ, գորիլաներ, օրանգուտաններ և մարդիկ:

Hominids- ը բոլորն էլ հիանալի կապիկներ են, անցյալ և ներկա: Սա ներառում է մարդկանց, շիմպանզեների, գորիլաների և օրանգուտանների և նրանց անմիջական նախնիների:

Հոմինինները բոլորն էլ մարդիկ են ՝ անցյալ և ներկա: Ոչնչացված և ներկայումս կենդանի է: Դրանք ներառում են ավստրալոպիտեացիները, Պարանտրոպը և Արդիպիտեկոսը, ինչպես նաև Համոմը: